Μια μεγάλη ποικιλία από μοντέλα είναι διαθέσιμα , που κυμαίνονται όχι μόνο από ενσύρματα, από IP phone, αλλά και σε ασύρματα τηλέφωνα, καθιστώντας δυνατή για να επιλέξετε τη βέλτιστη τηλέφωνο για το γραφείο ή το σπίτι σας.
Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή τεχνολογία – ποιότητα και καινοτομία και σας προτείνοντας λύσεις με νέα προϊόντα που συμβάλουν στη βελτίωση της επικοινωνίας σας.